Sågning

Betongsågning är en process där specialiserade sågverktyg och maskiner används för att göra klipp eller skärningar i betongytor. Diamantsågar är vanligtvis använda eftersom de är effektiva på att skära genom det hårda betongmaterialet. Betongsågning används för att skapa öppningar, göra snitt eller avlägsna delar av betongstrukturer. Det är en viktig teknik inom bygg- och konstruktionsindustrin för att möjliggöra installation av rör, kablar eller för att modifiera befintliga betongstrukturer.