Borrning

Betongborrning är en process där specialiserade borrverktyg används för att skapa hål eller öppningar i betongytor. Diamantsegmenten på borrkronan är extremt hårda och kan skära igenom betongen effektivt. Betongborrning används vanligtvis för att installera rör, kablar, ventilationssystem och andra komponenter i betongstrukturer. Det är en viktig teknik inom bygg- och konstruktionsindustrin som möjliggör anpassning och förbättring av betongstrukturer genom att skapa exakta och noggrant positionerade hål.